Anonyme alkoholikere i Norge
info om AA media fagfolk er AA for deg medlemmer AAmøter/AAmeetings AA-shopAnonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon.

AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.
Dette er de offisielle hjemmesidene til Anonyme Alkoholikere i Norge.
AAs Tjenesteråd er ansvarlig utgiver.
Webansvarlig: AAs Servicekontor


© Anonyme Alkoholikere