Velkommen

I forbindelse med påsken holder Servicekontoret stengt hele uke 13 og mandagen i uke 14 (fra og med mandag 26. mars, til og med mandag 2. april).
Kontakttelefonen er bemannet.

Riktig god påske.

 

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon.

AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.

Kontakttelefonen er bemannet på følgende tider:

Alle dager fra 18.00 – 22.00
Alle hverdager fra 11.00 – 15.00