Velkommen

Servicekontoret i Oslo holder feriestengt i hele juli måned. Første ordinære åpningsdag vil være mandag 5. august.
Riktig god sommer til alle medlemmer og venner av AA.

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon.

AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.

Kontakttelefonen er bemannet på følgende tider:

Alle dager fra 18.00 – 22.00
Alle hverdager fra 11.00 – 15.00