Hva er en AA-gruppe?

BROSJYREN «AA-GRUPPA – DER DET HELE STARTER» AA-gruppa

De seks punkter for en AA-gruppe

  1. Alle medlemmer i en gruppe er alkoholikere
  2. De er helt selvhjulpne som gruppe
  3. Gruppens eneste formål er å hjelpe alkoholikere til å komme seg ved AAs tolv foreslåtte trinn
  4. Som gruppe har de ingen tilknytning utad
  5. Som gruppe gjør de seg ikke opp noen mening om uvedkommende ting
  6. Som gruppe er deres forhold til offentligheten heller grunnet på tiltrekning enn på propaganda, og de enkelte medlemmene opprettholder alltid sin personlige anonymitet overfor presse, radio, fjernsyn, film og internet

Ønsker du å starte en ny AA-gruppe, ta kontakt med vårt servicekontor for mer informasjon.