Hva er fadderskap?

For å bli med i enkelte organisasjoner må du ha en fadder, en person som går god for deg og som presenterer deg som passende for medlemsskap. Dette er avgjort ikke tilfelle i AA. Hvem som helst som har et ønske om å slutte å drikke er velkommen til å slutte seg til oss!

Anonyme alkoholikere begynte med fadderskap. Da Bill W., den ene av grunnleggerne, hadde vært edru noen få måneder, kom denne tanke til ham da han ble grepet av en kraftig trang til å drikke: ” Du trenger en annen alkoholiker å snakke med. Du trenger en annen alkoholiker akkurat like mye som han trenger deg!”
Han fant Dr. Bob, som desperat hadde forsøkt, men uten hell, å stoppe å drikke. Ut fra deres felles behov ble AA født. Ordet fadder ble ikke brukt da. De Tolv Trinn var ikke skrevet, men Bill brakte budskapet til dr. Bob som igjen sikret sitt edruskap ved å være fadder til utallige alkoholikere. Ved å dele erfaringer oppdaget begge våre stiftere at deres egne edrue liv kunne bli uendelig mye rikere.

I hovedsak er utviklingen av fadderskap slik: En alkoholiker som har hatt en del fremgang med programmet for tilfriskning, deler denne erfaringen, på en varig individuell måte, med en annen alkoholiker som forsøker å oppnå eller bevare edruskap gjennom AA. Helt fra den første kvinnelige alkoholikeren kom til AA har man skjønt nytten av å anbefale at kvinner hjelper kvinner og menn hjelper menn.