Landsmøtet 2018, OPPDATERT INFO!!!

este års landsmøte er det Region Vest som har ansvaret for. Invitasjon og foreløpig program ligger vedlagt:     Praktisk informasjon og program Landsmøtet 2018 Påmeldingsinfo Mars 2018 – Landsmøte 2018