Vær varsom på nettet

Internett er vårt nye og kraftige medium, og kan være en effektiv måte å kommunisere på internt og eksternt. I AA må vi imidlertid ta hensyn til våre prinsipper og tradisjoner i alt vi gjør.
Nettsider er et offentlig medium på lik linje med presse, radio, TV og film, og slike sider skal derfor ikke inneholde informasjon som bryter den personlige anonymiteten til AA medlemmer. Vi bør utvise den samme varsomhet når det gjelder bruk av e-post.
I tillegg må vi ivareta vår selvhjulpenhet, at AA ikke knyttes til andre formål eller organisasjoner, og heller ikke oppfattes å ta stilling i noen sak.

  • MySpace, Facebook og andre nettsteder for sosiale nettverk er offentlige og man kommer inn på et område der AA-medlemmer blandes med ikke-medlemmer. Derfor vil det være brudd på vår 11. tradisjon om du presenterer deg som AA-medlem sammen med fullt navn og/eller bilde der
  • Invitasjoner til AA-treff og andre tilstelninger innen AA som legges ut på offentlig tilgjengelige nettsteder, bør ikke inneholde personlig informasjon. Dette kan være telefonnummer, navn, personlige e-postadresser eller arbeidsgivers domenenavn i e-postadressen. Søketjenester på internett gjør det enkelt å bruke denne informasjonen til å finne en persons identitet. Gi heller kontaktinformasjon ved å opprette en anonym e-postadresse for tilstelningen.
  • Ved behov for ikke-personlige e-postadresser kan du gjerne benytte gratis e-posttjenester. Tjenesteposisjoner i AA kan ha anonyme e-postadresser som overføres ved rotasjon fra en person til den neste slik at e-post og dokumentvedlegg overføres.
  • Sending av e-post til mange mottakere der e-postadressene vises kan være brudd på andres anonymitet. I tillegg kan det skape andre problemer å synliggjøre e-postadresser på denne måten. Det anbefales derfor å legge inn adressene som blindkopi (bcc) når du sender AA-e-post til flere mottakere, og din egen adresse i til-feltet.
  • Påse at informasjon om AA-medlemmer du måtte ha lagret på din datamaskin, mobiltelefon eller annet, ikke er tilgjengelig for andre. Velg et godt passord som stopper uvedkommende som vil inn på personlig e-post og personlige dokumenter.
  • Lenker bør ut fra erfaring benyttes med forsiktighet. Det er stor sannsynlighet for at nettsteder kan ha innhold som er kontroversielt (f.eks en blogg) og ikke i samsvar med AAs prinsipper. Slike lenker kan oppfattes som støtte, om ikke direkte tilknytning.

Og husk – uansett hvilken form som brukes er det snakk om det åndelige i at en alkoholiker bringer budskapet til en annen enten gjennom personlig kontakt, tredje person eller media.

Les mer om AAs Retningslinjer for Internett