Anonyme alkoholikere i Norge
info om AA media fagfolk er AA for deg medlemmer AAmøter/AAmeetings AA-shop

info om AA
De Tolv Trinn
De Tolv Tradisjoner
AAs tjenestestruktur
AA og alkoholisme
Om anonymiteten
 
Aktiviteter
AA shop
Kontakt oss, Servicekontoret
Hva er AA?

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag.

AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon. AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen sak.

Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap..