Anonyme Alkoholikere
Anonyme alkoholikere i Norge
info om AA media fagfolk er AA for deg medlemmer AAmøter/AAmeetings AA-shop

media
Brev til media
Anonymitet
 
Aktiviteter
AA shop
Kontakt oss, Servicekontoret
Brev til media

Av og til opplever vi at media omtaler alkoholikere med fullt navn og viser bilder av dem samtidig med at det informeres om at vedkommende er med i Anonyme Alkoholikere (AA). Dette opplever vi som et brudd på en av vårt fellesskaps 12 vedtatte tradisjoner, nemlig tradisjon 11: ”Vår kontakt med allmennheten er mer basert på å tiltrekke enn å drive propaganda. Når det gjelder presse, radio, TV og film, må personlig anonymitet alltid bevares”. Vi understreker at dette gjelder personlig anonymitet. AA i seg selv er ikke anonymt.

Hvis en alkoholiker i et presseoppslag både drikker og er med i AA gir dette et feil signal til andre alkoholikere som ønsker å slutte å drikke om at det er normalt å drikke og være med i AA. De aller fleste av våre medlemmer har fått hjelp i AA til å slippe å drikke og har evne til å hjelpe andre med det. Vårt fremste formål fremgår av den siste setningen i vår fellesskapserklæring:

”Anonyme Alkoholikere er et Fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre, for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Den eneste betingelse for medlemskap er et ønske om å slutte å drikke.
Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon. AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, verken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.”


Praktisering av anonymitet er ekstremt viktig for nykommere i AA og for AAs medlemmer med hensyn til åndelige vekst. Nykommere må forsikres om at deres navn ikke vil bli knyttet til AA slik at ingen får vite at de er AA-medlemmer før de selv velger å fortelle om det. Hvis en nykommer hører om eller ser et anonymitetsbrudd av AA-medlemmer som lar sitt navn, sitt bilde og sitt AA-medlemskap bli gjort offentlig, kan dette skremme vedkommende fra å søke hjelp i AA og forårsake forlengelse av smerte, lidelse og kanskje også dødsfall.

På bakgrunn av dette ber vi om at media lar være å presentere alkoholikere med fullt navn og eventuelle bilder kombinert med deres tilknytning til AA i noe oppslag. Vår erfaring er at dette skader vår virksomhet og faktisk reduserer sannsynligheten for at lidende alkoholikere søker hjelp i vårt fellesskap som har gitt edruskapens gave til så mange.

Når det gjelder andre fakta om AA henviser vi gjerne til ”AA fact File” som er utgitt av AAs hovedkontor i New York, General Service Office (GSO) som har sin hjemmeside www.aa.org.