AA Servicekonferanse

SERVICEKONFERANSEN 2022

Det er medlemmene og gruppene som styrer AA i Norge. På samme måte som i andre land, kan norske enkeltmedlemmer og grupper fremme sine ønsker om endringer gjennom forslag til AAs øverste organ i Norge, nemlig den årlige Servicekonferansen. Her behandles saker basert på erfaring fra mange. Det kan vedtas forslag, men ingen kan pålegge grupper eller medlemmer noe.
Ved denne konferansen møtes distriktsrepresentanter fra AAs 21 distrikter i Norge. Her møter også representantene i AAs Tjenesteråd, representanter for Servicekontoret og redaktøren for Boks 205. Tjenesterådet, som er sammensatt av 6 alkoholikere (med minimum 5 års edruskap) og 3 ikke-alkoholikere, fungerer som et styre for AA i Norge. Servicekonferansen delegerer til AAs Tjenesteråd og Servicekontor å iverksette vedtak som gjøres. I Tjenesterådet er det representanter som deltar i Nordisk samarbeid og i Verdenstjenesten.

Servicekonferansen 2012 vedtok å legge servicekonferansens referat ut på våre hjemmesider

Referat fra Servicekonferansen 2023