AAs opprinnelse og utvikling

(Viktige kilder: boka AA blir voksen og Bills historie i boka Anonyme alkoholikere)

Særlig to forhold var betydningsfulle for at Anonyme Alkoholikere ble opprettet i 1935.
Den ene var den såkalte Oxfordbevegelsen, den andre var psykiater Carl Jung og hans erfaring med alkoholikere. Oxfordbevegelsen var en kristen bevegelse som spredte seg over store deler av Europa og USA på 1920- og 30-tallet. Bevegelsens fremste formål var å gi grunnlag for en moralsk opprustning blant medlemmene, og midlene var å ransake seg selv og innrømme sine feil, gjøre opp med de man hadde skadet, bønn og meditasjon – og å fortelle andre om sine erfaringer med disse prinsippene.

Carl Jung, en kjent sveitsisk psykiater, hadde arbeidet med utallige alkoholikere og kommet fram til at de kunne bli helbredet bare gjennom en åndelig opplevelse. Derfor anbefalte Jung en amerikansk pasient å oppsøke en Oxfordgruppe. Pasienten fulgte anbefalingen, og sammen med flere andre menn greide han å holde seg edru ved å praktisere gruppens prinsipper. En av disse mennene het Ebby T.

Bill W., som hadde vært en av Wall Streets wonderboys, opplevde i en alder av 39 år at hele hans lovende karriere var ferd med å bli lagt i grus på grunn av langvarig, stort alkoholforbruk. Etter utallige innleggelser på sykehus på grunn av drikkingen ble han erklært for et håpløst tilfelle.

I 1934 fikk Bill W. besøk av sin skolekamerat og drikkekompis Ebby T. Overraskende var Ebby edru, han takket nei til en drink, og fortalte om sine erfaringer med Oxfordgruppen. Takket være gruppens prinsipper holdt han seg edru. Bill fortsatte å drikke, men han glemte ikke det Ebby hadde fortalt. Etter hvert ble han med på et møte i gruppen, og det gjorde dypt inntrykk på ham.

Bill fortsatte å drikke og havnet igjen på sykehus. Han kom seg fysisk, men var svært deprimert. Ebby kom på besøk og fortalte om hvordan prinsippene fra Oxfordbevegelsen hadde hjulpet ham til edruskap. Etter denne samtalen fikk Bill det han beskrev som en åndelig opplevelse – depresjon og fortvilelse forsvant, og han opplevde en følelse av fred og frihet. Dette ble starten på Bills edruskap, og slik ble frøet sådd til det som skulle bli Anonyme Alkoholikere.

I 1935 var Bill på jobbreise i Akron. Han var edru, men fikk et desperat drikkesug. Livredd for å sprekke husket han at det kunne hjelpe å snakke med en annen alkoholiker, og kom i kontakt med dr. Bob. Da Bill fortalte dr. Bob sin historie, opplevde han at drikkesuget forsvant. Noen måneder senere tok også dr. Bob sin siste drink. Igjen hadde en alkoholiker hjulpet en annen alkoholiker til å slutte å drikke, og forløperen til en AA-gruppe hadde sett dagens lys, 10.juni 1935.

Sammen med et styre drev Bill W. og dr. Bob AA de første 20 årene. I 1955 ble ledelsen overlatt til alle medlemmene, med den strukturen AA fortsatt har, og som er nedfelt i våre tolv tradisjoner og tolv begreper.
(Link s. 4.5.1 Trinn, Tradisjoner, Begreper)

Viktige årstall

1937: 40 medlemmer er blitt edru
1939: 100 medlemmer
1941: 4000 medlemmer – mye takket være positiv omtale i Sunday Evening Post (Jack Alexander)
1947: Første norske AA-gruppe stiftet i Oslo. Bergen fulgte i 1948, Trondheim i 1952
1955: AAs tredelte budskap om gjenreisning, enhet og tjeneste overlates til medlemmene
1957: 200 000 medlemmer i 1000 grupper i 70 land
1967: 13 279 grupper; 20% av dem utenfor USA
1976: Mer enn en million medlemmer og nesten 28 000 grupper
2018: Ca. 2,5 mill. medlemmer og 118 000 grupper i 180 land
I Norge: ca. 180 grupper med litt under 2000 medlemmer

AAs viktigste bøker

1939: De hundre første medlemmene gir ut boka Anonyme Alkoholikere (‘Storboka’) (link omtale i nettbutikk), og fellesskapet får navn etter boka
1946: De tolv tradisjoner blir skrevet
1953: Boka Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner (link til omtale nettbutikk) kommer ut
1957: AA blir voksen blir utgitt
1962: De tolv begreper for verdenstjeneste (link til omtale nettbutikk) utgis

Anonyme Alkoholikere er oversatt til ca. 50 språk