Brev til media

Av og til opplever vi at media omtaler alkoholikere med fullt navn og viser bilder av dem samtidig med at det informeres om at vedkommende er med i Anonyme Alkoholikere (AA). Dette opplever vi som et brudd på en av vårt fellesskaps 12 vedtatte tradisjoner, nemlig tradisjon 11: ”Vår kontakt med allmennheten er mer basert på å tiltrekke enn å drive propaganda. Når det gjelder presse, radio, TV og film, må personlig anonymitet alltid bevares”. Vi understreker at dette gjelder personlig anonymitet. AA i seg selv er ikke anonymt.

Hvis en alkoholiker i et presseoppslag både drikker og er med i AA gir dette et feil signal til andre alkoholikere som ønsker å slutte å drikke om at det er normalt å drikke og være med i AA. De aller fleste av våre medlemmer har fått hjelp i AA til å slippe å drikke og har evne til å hjelpe andre med det. Vårt fremste formål fremgår av den siste setningen i vår fellesskapserklæring:

”Anonyme Alkoholikere er et Fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre, for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Den eneste betingelse for medlemskap er et ønske om å slutte å drikke.
Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon. AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, verken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.”

Praktisering av anonymitet er ekstremt viktig for nykommere i AA og for AAs medlemmer med hensyn til åndelige vekst. Nykommere må forsikres om at deres navn ikke vil bli knyttet til AA slik at ingen får vite at de er AA-medlemmer før de selv velger å fortelle om det. Hvis en nykommer hører om eller ser et anonymitetsbrudd av AA-medlemmer som lar sitt navn, sitt bilde og sitt AA-medlemskap bli gjort offentlig, kan dette skremme vedkommende fra å søke hjelp i AA og forårsake forlengelse av smerte, lidelse og kanskje også dødsfall.

På bakgrunn av dette ber vi om at media lar være å presentere alkoholikere med fullt navn og eventuelle bilder kombinert med deres tilknytning til AA i noe oppslag. Vår erfaring er at dette skader vår virksomhet og faktisk reduserer sannsynligheten for at lidende alkoholikere søker hjelp i vårt fellesskap som har gitt edruskapens gave til så mange.

Når det gjelder andre fakta om AA henviser vi gjerne til ”AA fact File” som er utgitt av AAs hovedkontor i New York, General Service Office (GSO) som har sin hjemmeside www.aa.org.