De Tolv Tradisjoner

AAs tradisjoner I det første tiåret opparbeidet AA som fellesskap seg solid erfaring. Denne erfaringen indikerte at visse holdninger og prinsipper hos gruppene var særskilt verdifulle når det gjaldt å sikre at den uformelle strukturen i Fellesskapet overlevde. I 1946 ble disse prinsippene gjennomgått og satt ned på papiret av grunnleggerne og de tidligste medlemmene. Prinsippene er kjent som AA’s Tolv Tradisjoner. De ble vedtatt av Fellesskapet som helhet under den internasjonale AA-konferansen i Cleveland, Ohio, i 1950. I Norge er det Tjenesterådet som skal beskytte og holde i hevd disse tradisjonene.

 1. Vår felles velferd bør komme først. Personlig tilfriskning avhenger av enhet i AA.
 2. For vårt gruppeformål finnes bare èn høyeste autoritet, en kjærlig Gud, slik som Han kan uttrykke seg i vår gruppesamvittighet. Våre ledere er kun betrodde tjenere – de regjerer ikke.
 3. Den eneste betingelse for AA-medlemskap er et ønske om å slutte å drikke.
 4. Hver gruppe bør være selvstendig, unntatt hvor det gjelder saker som vedrører andre grupper og AA som helhet.
 5. Hver gruppe har ett hovedformål: Å bringe-budskapet til alkoholikeren som fremdeles lider.
 6. En AA-gruppe bør aldri gi garantier eller finansiell støtte, og bør ikke låne AA-navnet til noen beslektet organisasjon eller utenforstående foretagende, for at ikke penge-, eiendoms- og prestisjespørsmål skal avlede oss fra vårt fremste formål.
 7. Hver AA-gruppe bør være selvhjulpen, uten bidrag utenfra.
 8. AA bør alltid være ikke-profesjonell, men våre servicekontorer kan gjøre bruk av spesialutdannede folk.
 9. AA bør aldri bli organisert, men vi kan opprette tjenesteorganer eller komitèer som er direkte ansvarlig overfor dem de tjener.
 10. AA tar ikke standpunkt til utenforliggende spørsmål. AA-navnet bør således aldri trekkes inn i offentlige stridsspørsmål.
 11. Vår kontakt med allmennheten er mer basert på å tiltrekke enn å drive propaganda. Når det gjelder presse, radio, TV og film, må personlig anonymitet alltid bevares.
 12. Anonymitet er det åndelige grunnlaget for alle våre tradisjoner, som alltid minner oss om å sette prinsipp foran person.

Legg igjen en kommentar