De Tolv Trinn

AAs gjenreisningsprogram

Kjernen i det foreslåtte programmet for personlig gjenreisning er i De Tolv Trinn som er basert på erfaringene fra de første medlemmene i vårt fellesskap:

 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv.
 2. Vi kom til å tro at en Makt større enn oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft.
 3. Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv til Guds omsorg, slik vi selv oppfattet Ham.
 4. Vi foretok en fryktløs og grundig moralsk selvransakelse.
 5. Vi innrømmet, ærlig og utilslørt, våre feil for Gud, for oss selv og et annet menneske.
 6. Vi var helt innstilt på å la Gud fjerne alle disse feilene i vår karakter.
 7. Vi ba Ham ydmykt om å fjerne våre feil.
 8. Vi satte opp en liste over alle dem vi hadde gjort vondt mot og ble villige til å gjøre alt sammen godt igjen.
 9. Vi gjorde opp med disse menneskene når det var mulig å gjøre det uten å skade dem eller andre.
 10. Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi hadde feilet, innrømmet vi det uten å nøle.
 11. Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å styrke vår bevisste kontakt med Gud, slik vi selv oppfattet Ham, og ba bare om å få vite Hans vilje med oss og kraft til å utføre den.
 12. Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse trinn, prøvde vi å bringe dette budskapet videre til alkoholikere og praktisere disse prinsippene i all vår gjerning.

 

Legg igjen en kommentar