Er AA for Deg

Passer AA for deg?

Bare du selv kan avgjøre om AA programmet og AAs livsstil virker overbevisende på deg og kan hjelpe deg. Det er en avgjørelse som du må ta standpunkt til selv. Ingen i AA kan gjøre det for deg.

Vi som er med i Fellesskapet sluttet oss til AA fordi vi erkjente at drikkingen var blitt et problem vi ikke kunne kontrollere selv. Mange av oss hadde vanskelig for å innrømme at vi ikke lenger kunne drikke på vanlig, selskapelig måte.

Vi fant ut at mange mennesker led under de samme følelser av skyld, ensomhet og håpløshet som vi gjorde. Vi fant ut at vi hadde disse følelsene fordi vi led av alkoholisme.
Erfarne AA medlemmer fortalte oss at alkoholisme er en sykdom som kan stanses i sin utvikling, og vi godtok de fakta som gjelder for denne spesielle sykdommen på samme måte som vi ville ha godtatt et hvert annet alvorlig helseproblem. For oss ble dette begynnelsen på et nytt liv.