Er AA religiøst?

Anonyme Alkoholikere er ikke et religiøst samfunn. Men AA står i stor gjeld til prester av mange trosbekjennelser som har vært Fellesskapets venner siden det ble grunnlagt i 1935.
Kjernen i dette vennskapet har vært forståelse og toleranse – forståelse av de mulighetene og begrensningene AA har som fellesskap, og toleranse overfor feiltrinn i et fellesskap av kvinner og menn som kan ha åndelige håp som kan være høyere enn deres menneskelige evner.

Det vil være urealistisk å anta at alle AA-medlemmer er åndelig inspirert, og det er også mange som ikke har noen formell tilknytning til noen religiøs forsamling overhodet.
Men tallrike AA-medlemmer, inklusive de som ikke har noen religiøs tro, sier at de har opplevd den forandringens kraft som ligger i det å dele, ha omsorg, vise tillit og kjærlighet.

Som det har vært sagt i fortiden, håper AA i fremtiden å kunne være en nyttig forbundsfelle for alle kirkelig ansatte i arbeidet for alkoholikerens tilfriskning.

Last ned brosjyren Kirkelige ansatte spør om Anonyme Alkoholikere ( 192kb)

Ta gjerne kontakt med Servicekontoret dersom du ønsker å komme i kontakt med komitéen.