Er du fagperson – AA ønsker å samarbeide med deg

For AA har det helt siden starten i 1935 vært et mål å samarbeide med fagfolk innen alkoholismeomsorgen.

Vi søker hele tiden å og utvide vår kommunikasjon med dere, og vi tar gjerne i mot forslag og kommentarer på hvordan vi kan jobber mer effektivt sammen for å nå vårt felles mål – som er å hjelpe alkoholikeren som lider.

Noen forslag om hva ikke-alkoholikeren kan gjøre for å hjelpe alkoholikeren:

  • Tilby å hjelpe den syke alkoholikeren med å komme i kontakt med AA via telefon eller på andre måter, og forklare at dette ikke innebærer forpliktelse for medlemskap.
  • Tilby alkoholikeren informasjon om AA ved å ta dem med på et åpent AA-møte. De er alltid velkomne.
  • Forklare den enkelte at bare hun eller han kan avgjøre om de er alkoholikere, og foreslå en samtale med en fra AA for å få hjelp til å klargjøre problemet.
  • Få en bedre forståelse av AA gjennom å gå på noen åpne AA-møter, og å lese AA-litteratur, inkludert boken Anonyme Alkoholikere (Storboka). Storboka er generelt akseptert som AAs grunnleggende tekstbok, første gang utgitt i 1939, andre utgave i 1955, en tredje i 1976, og en fjerde i 2004. Den kan kjøpes i de fleste lokale grupper eller direkte fra AAs Servicekontor, Postboks 205, Sentrum, 0103 Oslo.
  • Gi boken og annen AA-litteratur til den syke alkoholikeren som interessant og verdifull lesning.
  • Bruke sin innflytelse i samfunnet til å hjelpe andre ikke-alkoholikere til en bedre forståelse av alkoholikerens problemer og behov, og for hjelpen som er tilgjengelig i AA.
  • Tilkall AA når som helst de kan være til hjelp

Last ned brosjyren Hvis du er fagmann ( 148kb)