Bøler AA-gruppe

Postadresse: c/o Bøler Menighet, General Ruges vei 51, 0620 Oslo

Møte: Mandag 19.30 – 21.00

Sted: Bøler nye kirke, General Ruges vei 51. Fra parkeringsplassen foran kirken; ta gangstien/trappa til venstre.

Åpent møte: Lukkede møter første og siste i måneden, resten åpne møter

 

You may also like...