Manglerudmøtet

Postadresse: Postboks 5406, Majorstua, 0305 Oslo

Møte: Mandag 19.00 – 20.00

Sted: Manglerud kirke, Byggveien 10, 0680 Oslo

Åpent møte: Alle møter er åpne

Annet: Trinnbaserte møter

Majorstugruppa avholder 3 møter på forskjellige steder i Oslo hver uke:
Manglerudmøtet på mandager
Majorstumøtet på fredager
Kampenmøtet på søndager

You may also like...