Primary Purpose 12 + 12

OPPSTART LØRDAG 6. OKTOBER 2018

Postadresse: c/o Fagerborg Menighetshus, Rosenborggata 3, 0356 Oslo
Møtested:Fagerborg Menighetshus, Rosenborggata 3
Tid: Lørdag 16.00 – 17.00
Alle møter er åpne

You may also like...