AA i samfunet og samarbeid med profesjonelle

BROSJYRE «PROBLEMDRIKKEREN I ARBEIDSLIVET» 306 Problemdrikkeren
BROSJYRE «AA I SAMFUNNET» AA i samfunnet

AA er en ressurs for mennesker som har et problem med alkohol, og vi samarbeider gjerne med andre.
AA har som eneste formål å hjelpe mennesker – kvinner og menn, unge og gamle – som har mistet kontrollen over drikkingen sin, en drikking som gir stadig flere negative konsekvenser.
AA har en løsning som kan hjelpe alkoholikere til edruskap og et fungerende liv med høy livskvalitet.

Helt fra AA ble grunnlagt i 1935, har vi samarbeidet med helsevesen, kirker og tros- og livssynsfellesskap. AA er et supplement til profesjonelle tilbud, og det er viktig for oss å ha et nært samarbeid med alle som møter alkoholikere i sitt arbeid. Sammen kan vi gi mer og bedre hjelp.

Et støttende fellesskap og et program for rehabilitering
AA er et ikke-profesjonelt, ideelt fellesskap der alkoholikere hjelper hverandre til å bli og forbli edru. AA tilbyr et verdensomspennende, støttende fellesskap, fadderskap og veiledning i et program for rehabilitering (tolvtrinnsprogrammet). I AA er vi ikke eksperter på medisinske, samfunnsmessige eller religiøse spørsmål, men vi har en unik erfaring med hva det innebærer å være alkoholiker og å bli rehabilitert fra alkoholavhengighet. Vi har en løsning som fungerer for oss.

Sammen kan vi redde flere liv
Gjennom samarbeid med helsevesenet, rettsvesenet, arbeidsplasser, trossamfunn og utdanningssystemet kan vi redde flere liv.
Vil du vite mer? Kontakt AA i Norge for nærmere informasjon