Flere slags møter

Lukket møte: Alle som opplever at de har problemer med alkohol, er velkomne på lukkete møter. Vanligvis tar disse møtene utgangspunkt i tolvtrinnsprogrammet, utdrag fra AA-litteraturen eller et tema som har tilknytning til alkoholisme og tilfriskning.
Åpent møte: Åpne møter er for alle som er interesserte i å få vite mer om AA og hvordan AA fungerer. Hit kommer alkoholikere og pårørende, venner, kolleger, ledere, helsepersonell og andre.
Arbeidsmøter/gruppesaksmøter og gruppesamvittighetsmøter: De fleste AA-grupper har også arbeidsmøter for å snakke om praktiske ting med driften av gruppa. I tillegg har mange gruppesamvittighetsmøter, der de diskuterer større spørsmål og hvordan gruppa fungerer i forhold til AA sine tolv tradisjoner.
Informasjonsmøter: Dette er møter på skoler, arbeidsplasser, behandlingsinstitusjoner og i helsetjenester der AA-medlemmer forteller om AA.
Treff, seminar, landsmøte: AA Norge arrangerer årlig landsmøte og høstseminar, og begge er åpne for alle for medlemmer. I tillegg arrangerer enkelte AA-grupper treff og seminarer. De gir muligheter for AA-grupper og medlemmer til å komme sammen, bli kjent med nye AA-venner, holde mange møter på kort tid, og å diskutere forskjellige AA-tema.

For å komme til møtesøk klikker du her: Møter – Anonyme Alkoholikere