GREIT Å VITE

AA deler gjerne informasjon og erfaringer med alle som vil vite mer om oss – det hjelper oss å informere om virksomheten vår og nå fram til flere. Prinsippet om anonymitet hindrer oss ikke i å snakke med journalister, men vi står ikke fram med navn og bilde. AAs Tjenesteråd har også medlemmer som ikke er alkoholikere, og som kan representere oss i offentligheten.

Uten hjelp fra aviser, magasiner, radio og TV er det ikke sikkert at AA ville ha kommet inn i livet til flere millioner mennesker. Helt fra starten i 1935 har AA samarbeidet godt med folk i presse og andre medier, som har respektert det vi gjør og anerkjent tradisjonene våre.
Vi utgir oss ikke for å være eksperter, men vi har unik erfaring både med hva det innebærer å være alkoholikere og med å få gode, edru liv. Denne erfaringen formidler vi gjerne. Men vi deltar ikke i offentlige debatter, og vi tar ikke stilling til noen samfunnsspørsmål – heller ikke alkoholpolitikk.
Vår komité for Samarbeid og informasjon arbeider med kommunikasjon mellom Anonyme Alkoholikere og alle som har interesse for dette feltet. Ta gjerne kontakt med Servicekontoret dersom du ønsker å komme i kontakt med komitéen.