Har du en alkoholiker i ditt liv?

Alkoholisme er en sykdom som også rammer mennesker rundt alkoholikeren. Familie, venner, arbeidskamerater og sjefer forstår ofte ikke hva som skjer. De dras ofte inn i alkoholikerens oppførsel og perioder.
AA har ikke noe tilbud til pårørende, utenom kunnskap om alkoholisme – AAs litteratur og åpne møter.
AA fokuserer kun på alkoholikeren.

Vi samarbeider imidlertid med en nær ”søsterorganisajon”, Al-Anon. Al-Anon familiegrupper er ikke tilknyttet AA, men de bidrar i høy grad til øket forståelse av alkoholisme og dens virkninger på familien og fokuserer på alkoholikerens pårørende, såvel voksne som barn.

Al-Anon Servicekontor
Postboks 1301 Vika
0112 Oslo

Telefon/Phone: 483 05 999
E-mail: post@al-anon.no

Hjemmeside: www.al-anon.no

Legg igjen en kommentar