Om AA

Anonyme Alkoholikere er et ikke-kommersielt, verdensomspennende fellesskap av kvinner og menn som har opplevd negative konsekvenser av sin egen alkoholbruk. Mennesker fra alle samfunnslag og i alle aldre kommer sammen for å oppnå og beholde varig edruskap. All deltakelse er frivillig.

AA er økonomisk uavhengig, flerkulturelt, ikke-religiøst, ikke-politisk og ikke-profesjonelt – og det er tilgjengelig over hele verden.

AAs fellesskapserklæring, som brukes over hele verden, beskriver kort hva AA er og ikke er:

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.
Den eneste betingelsen for medlemskap er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon.
AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, verken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.

Det finnes over 116 000 AA-grupper i 180 land.
I 2018 var det ca. 180 grupper i Norge, fordelt over hele landet.