Hvem er et AA medlem?

Tredje Tradisjon sier:

Den eneste betingelse for AA-medlemskap er et ønske om å slutte å drikke.

Dette betyr at man er et AA medlem når man selv bestemmer det.
Mange AA medlemmer har også andre avhengigheter, og det finnes heldigvis etter hvert mer enn 250 fellesskap som har tatt i bruk AAs 12-trinnsmodell for å frigjøre seg fra andre avhengigheter.

Men i AA går man for å få hjelp med alkoholproblemet – det er dette vi har å tilby.