Hvordan fungerer AA?

AA-gruppene og AA-møtene er hjertet i AA
Det er her alkoholikere møtes for å dele erfaringer, styrke og håp med hverandre, uansett hvor kort eller langt edruskap de har. I AA utvikles et helt spesielt fellesskap ved at vi åpent og ærlig forteller om våre liv – om hvordan vi var, hva som skjedde, og hvordan vi er nå.
AA er et ideelt fellesskap uten økonomiske interesser. AAs eneste formål er å hjelpe alkoholikere som ennå ikke har funnet en løsning på sitt problem.

AA er helt frivillig
I AA skriver vi ikke under på noen kontrakt eller avtale, og vi gir ingen høytidelige løfter om å holde oss edru. Vi vet hvor lite slike løfter er verdt. AA bygger på frivillighet og anonymitet. Det stilles ingen krav for å delta på AA-møter.

AA er uavhengig
AA er fullstendig uavhengig av andre virksomheter, trossamfunn eller myndigheter. Men AA samarbeider gjerne med helsevesenet, rettsvesenet og kriminalomsorgen, behandlingsinstitusjoner, trossamfunn og andre for å hjelpe alkoholikere som ennå ikke har funnet en løsning på sitt problem.

AAs tolvtrinnsprogram
AAs rehabiliteringsprogram, de tolv trinn, blir beskrevet og forklart i boka Anonyme Alkoholikere («Storboka»). Vi oppfordrer deg til å få veiledning i trinnarbeidet av en AA-fadder. Vi bruker litt forskjellige navn på denne veilederen, men det viktige er at det er et menneske som selv har oppnådd resultater av trinnarbeidet, og som vil være en god samtalepartner og støtte i prosessen.

AA-gruppa
Hver AA-gruppe er selvstendig når det gjelder dens egne, interne anliggender.
AAs tolv tradisjoner gir retningslinjer for å drive grupper og annet AA-arbeid.
I AA finnes ingen sjef. Alt arbeid (som vi kaller tjeneste) blir gjort av valgte frivillige tjenere, som er ansvarlige overfor de som valgte dem.

AA er økonomisk uavhengig
AA tar ikke imot økonomiske bidrag utenfra og har ingen medlemsavgift. Deltakerne på møter legger bidrag i hatten hvis de kan. Disse frivillige bidragene finansierer gruppens driftskostnader (som husleie og kaffe), og overskuddet sendes til AA Norge. AA Norge bidrar videre til AA internasjonalt.