Hvordan ser AA på alkoholisme?

Alkoholisme er etter AAs mening en progressiv lidelse, åndelig og mental så vel som fysisk. De alkoholikere vi kjenner synes å ha mistet evnen til å kontrollere drikkingen. Den medisinske profesjon har lenge vært en forbundsfelle og støtte for Anonyme Alkoholikere. Sammen deler vi omtanken for helse og velvære for dem som lider av alkoholisme.

AAs vekst viser at et økende antall alkoholikere får evne til å holde denne lidelsen i sjakk. Det er mer enn 100.000 grupper i 150 land (2002). Kvinner utgjør 35 % av fellesskapet (1989), og unge mennesker (30 år og yngre) omkring 22 %. AA medlemmer som har vært edru i mer enn ett år har meget gode sjanser for å fortsette et vellykket edruskap.
Fordi det å benekte problemet er symptomatisk for alkoholisme, har alkoholikerpasienter en tendens til å vike unna når det blir spørsmål om hvordan de drikker. Vi er på grunn av denne uærligheten en vanskelig gruppe å hjelpe.

Da en tørrlagt alkoholiker kan nå frem der intet annet hjelper, ønsker vi i AA å samarbeide med fagfolk. Vi kommer gjerne ut og informerer mer om hva AA står for, vi kan holde informasjonsmøter i institusjoner eller vi kan ta pasienter med på møter.

Ta kontakt med vårt Servicekontor om du ønsker mer informasjon.