Hvordan starte en AA-gruppe

Når to eller flere tørrlagte alkoholikere har et behov for å etablere et felleskap, kan tiden være inne for å etablere en AA-gruppe.
Når de har funnet et møtested og vet at de kan påta seg å gjennomføre regelmessige møter uten økonomisk støtte utenfra, gir de beskjed om det til Servicekontoret, som vil sende dem registreringspapirer.
Når papirene er fylt ut og sendt i retur, blir gruppen registrert i den nasjonale gruppeoversikten og på hjemmesiden til AA i Norge. Deretter vil gruppen motta et lite utvalg AA-litteratur. Blir det endringer i møtetider og møtesteder, gir gruppen beskjed om det til Servicekontoret, som holder landsoversikten oppdatert.
Mer om AA-grupper og retningslinjer finner du i brosjyren AA-gruppa