Kan du hjelpe noen?

Har du en alkoholiker i din nærhet som trenger hjelp?
I alkoholikerens forestillingsverden er drikkingen helt nødvendig for å holde ut tilværelsen. Det syke behovet for å drikke går foran alt annet, både familie, venner og jobb. Det kan virke umulig å hjelpe en alkoholiker, men vår erfaring er at for oss alkoholikere er det til hjelp at noen sier fra hva de ser, føler og tenker, og at de setter grenser. Dette tvinger oss til å se noen konsekvenser av drikkingen vår. Det er nettopp disse konsekvensene som kan få oss til å innse at vi trenger hjelp.

For å få hjelp til å sette grenser for alkoholikeren og ta vare på deg selv kan du gå til AAs søsterorganisasjon Al-Anon. Der finner du andre som forstår hvordan du har det, og som kan vise deg hva de har gjort for å håndtere hverdagen med en alkoholiker.
Mange pårørende og venner går også på åpne AA-møter for å forstå bedre hvordan alkoholikeren tenker og fungerer og hva som er AAs løsning.
I tillegg til Al-Anon finnes det også andre tolvtrinns-fellesskap for pårørende og barn av alkoholikere.