Kirke-, tros- og livssynssamfunn

Helt siden AA ble startet i 1935, har prester, diakoner og andre medlemmer i kirkesamfunn over hele verden samarbeidet med AA-grupper for å hjelpe menn og kvinner som lider av alkoholisme. Mange har funnet en varig løsning på sitt alkoholproblem og fått bedre liv.

Vi i AA er takknemlige for dette samarbeidet og ønsker på alle måter å fordype og forsterke det. Vårt hovedformål er å hjelpe alkoholikere til å oppnå og bevare et godt og meningsfullt liv uten alkohol. For å nå fram til de som trenger oss, ønsker vi å samarbeide med alle tros- og livssynssamfunn.

AA tilbyr et støttende fellesskap
AA er et ideelt fellesskap som består av bare alkoholikere. På møtene finnes både nykommere og medlemmer med ulik lengde på edruskap. Vi deler styrke, erfaringer og håp og bygger et støttende fellesskap for den enkelte alkoholiker. Mange sier de føler seg hjemme hos oss allerede på det første møtet.

AA-møtet gir kraft og styrke
AA-møtet er hjertet i AA. Der treffer vi andre alkoholikere og kan identifisere oss med dem. AA stiller ingen krav, men tilbyr en løsning for den som har et ønske om å slutte å drikke. Ved å gå regelmessig på møtene kan nykommere få del i en styrke og kraft som er vanskelig å finne på egen hånd.

Et program for rehabilitering
AA tilbyr et program for rehabilitering, også kalt AAs tolv trinn. Trinnene er verktøy for en gjennomgripende utvikling som setter oss i stand å leve et godt liv uten alkohol. Programmet innebærer etter hvert å styrke edruskapet gjennom å hjelpe andre.

AA finnes over hele verden
AA-medlemmer er velkomne på AA-møter i hele verden. Er man på reise eller ferie, er det en styrke å kunne gå på et møte.

Vil du vite mer? Kontakt AA i Norge for nærmere informasjon