Landsmøtet 2020

I år er det Region Sør som har påtatt seg ansvaet med å arrangere landsmøte og stedet er Tønsberg, 29. – 31. mai.

Se vedlegg for praktisk informasjon og program:

INVITASJON LANDSMØTET 2020

You may also like...