Samarbeid med media

Uten hjelp fra aviser, magasiner, radio og TV er det tvilsomt om AA ville ha kommet inn i livet til over to millioner alkoholikere. Helt fra starten i 1935 har personer i presse og media respektert det vi gjør og verdsatt våre tradisjoner.

Vi har en komité for Samarbeid og informasjon, som arbeider med kommunikasjon, forståelse, respekt og samarbeid mellom Anonyme Alkoholikere og alle som har interesse for dette feltet. Ta gjerne kontakt med Servicekontoret dersom du ønsker å komme i kontakt med komitéen.