Anonymiteten i AA

BROSJYRE «HVORDAN SKAL ANONYMITETEN FORSTÅS?» Hvordan skal anonymitet forstås_

Generelt om anonymitet
AA-medlemmer verner om hverandres anonymitet. Vi snakker ikke om hvem som har vært på møte eller hva de har fortalt. Det er flere grunner til at anonymitet er så viktig for oss:
Mange som har alkoholproblem vil ikke henvende seg til AA for å få hjelp hvis de frykter at identiteten deres kan bli avslørt. Derfor presenterer vi oss bare med fornavn på møtene, og vi omtaler ikke familienavn, arbeidstilknytning og sosial bakgrunn. Nye medlemmer skal kunne være trygge på at det ikke skal bli kjent utenfor møtelokalet at de har søkt hjelp i AA.
Anonymiteten har også stor betydning for oss fordi den understreker likhet mellom medlemmene og beskytter hvert enkelt medlem fra å bruke AA-medlemskapet til å oppnå personlig anerkjennelse, makt, prestisje eller profitt.
Hvordan verner du om anonymiteten?
● Når du møter andre AA-medlemmer utenom møtelokalet, nevner du ikke deres tilknytning til Anonyme Alkoholikere
● Du snakker ikke om hvem som har deltatt på et møte eller hva de har fortalt der
● Ikke noe medlem kan uttale seg offentlig på vegne av Anonyme Alkoholikere
● I presse, radio, TV og film og på sosiale medier (facebook, twitter, osv.) skal din tilknytning til Anonyme Alkoholikere aldri nevnes
Anonymitetsprinsippet minner oss om at det er AA-budskapet som er viktig – ikke budbringeren.