Om anonymiteten

Hva er hensikten med anonymiteten i Anonyme Alkoholikere?
Hvorfor blir det så ofte henvist til den som den største og eneste beskyttelse Fellesskapet har til å sikre sin fortsatte eksistens og vekst?
Hvis vi ser på AAs historie fra dets begynnelse i 1935 og frem til i dag, fremgår det tydelig at anonymiteten fremmer to forskjellige, men like livsviktige oppgaver:

  • I forholdet til den enkelte person gir anonymiteten en beskyttelse til alle medlemmer mot å bli identifisert som alkoholiker, en sikkerhet som ofte er av særlig betydning for nykommere. Vi vet av erfaring at mange problemdrikkere kan komme til å nøle med å henvende seg til AA for å få hjelp hvis de har mistanke om at problemet deres vil bli omtalt åpenlyst av andre, selv om det skulle være utilsiktet. Nye medlemmer bør kunne søke hjelp og være trygge på at deres identitet ikke vil bli kjent for noen utenfor Fellesskapet. På det personlige plan sikrer anonymiteten medlemmenes privatliv og gir en beskyttelse som ofte er av største betydning for nykommere. Vår erfaring viser at nykommere ville nøle med å søke hjelp i AA hvis de hadde noen grunn til å tro at deres alkoholisme skulle bli kjent offentlig. Dessuten tror vi at begrepet personlig anonymitet har en viktig åndelig betydning for oss – at det holder oss borte fra å søke personlig anerkjennelse, makt, prestisje eller profitt.
  • Mye av vår effektivitet i arbeidet med andre alkoholikere kunne bli hemmet hvis vi søkte og aksepterte offentlig anerkjennelse. I forhold til presse, radio, TV, film og nye media som Internet, understreker anonymiteten likheten mellom medlemmene i fellesskapet ved å bremse de som allerede kunne tenke seg å utnytte sin tilknytning til AA for å oppnå anerkjennelse, makt eller personlig vinning. Tradisjonelt har AA-medlemmer alltid vært omhyggelige med å bevare sin anonymitet i offentligheten. Anonymiteten setter bremser på vårt ego som har så lett for å blåse seg opp. Viktigst er det at anonymitetstradisjonen minner oss om at det er AA-budskapet og ikke budbringeren som teller.

Det hender at enkelte av oss har en misforstått oppfatning om at hvis vi bryter anonymiteten, så kan vi hjelpe andre. Ettersom dette er basert på individuelt valg og overbevisning, er dette noe Fellesskapet som helhet ikke har noen kontroll over. Det er imidlertid klart at majoriteten av medlemmene ikke støtter slike tradisjonsbrudd.