Politi og rettsvesen

Politifolk, dommere, advokater og folk i kriminalomsorgen kommer jevnlig i kontakt med mennesker som har problemer med alkohol.

Mennesker som har utviklet alkoholisme får med tiden større og større konsekvenser av drikkingen. Advarsler, bøter, dom og soning løser sjelden noens drikkeproblem. I AA finnes andre alkoholikere med lignende erfaringer, alkoholikere som har fått et annet og bedre liv.

AA tilbyr et støttende fellesskap
AA er et ideelt fellesskap som består av bare alkoholikere. På møtene finnes både nykommere og medlemmer med ulik lengde på edruskap. Vi deler styrke, erfaringer og håp og bygger et støttende fellesskap for den enkelte alkoholiker. Mange sier de føler seg hjemme hos oss allerede på det første møtet.

AA-møtet gir kraft og styrke
På AA-møter treffer vi andre alkoholikere og kan identifisere oss med dem. AA stiller ingen krav, men tilbyr en løsning for den som har et ønske om å slutte å drikke. Ved å gå regelmessig på møtene kan nykommere få del i en styrke og kraft som er vanskelig å finne på egen hånd.

Et program for rehabilitering
AA tilbyr et program for rehabilitering, også kalt AAs tolv trinn. Trinnene er verktøy for en gjennomgripende utvikling som setter oss i stand å leve et godt liv uten alkohol. Programmet innebærer etter hvert å styrke edruskapet gjennom å hjelpe andre.

AA finnes over hele verden
AA-medlemmer er velkomne på AA-møter i hele verden. Er man på reise eller ferie, er det en styrke å kunne gå på et møte.

Vil du vite mer? Kontakt AA i Norge for nærmere informasjon