Problemdrikkeren i arbeidslivet

For ikke lenge siden ble alkoholisme betraktet som et moralsk problem. I dag ser mange først og fremst på det som et helseproblem. For personen som har et alkoholproblem, vil det alltid forbli et høyst personlig anliggende. De fleste av oss nektet i det lengste å innrømme at vi var alkoholikere.

Hvordan kan arbeidsgiveren hjelpe?
Det er AAs erfaring at problemdrikkeren skaper vanskeligheter for sine arbeidsgivere. Det kan vise seg i nedsatt arbeidskvalitet, alt for mye skoft, hyppige sykefravær og økende antall ulykker på jobben. Ofte gir det seg også utslag i anstrengende forhold til kollegaer og ledere.

Anonyme alkoholikere har en løsning for den som har et ønske om å slutte å drikke. Mange er blitt henvist til behandlingstiltak av arbeidsgiver. Gjennom samarbeid med de foretak som har opprettet behandlingstiltak for ansatte med alkoholproblemer, er mange blitt henvist til AA. Imidlertid er det også noen som ønsker å gjøre noe med problemet sitt før det blir kronisk – og før de får disiplinære vanskeligheter i forhold til jobben/arbeidsgiveren, men som ikke vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp.
AA ønsker å hjelpe også dem, og vi tilbyr derfor å:

  • arrangere informasjonsmøter for å informere om AAs rehabiliteringsprogram i samarbeid med bedriftens personalavdeling,
  • samarbeide med bedriftshelsetjeneste eller andre som bedriften måtte ønske (for eksempel en AKAN-representant), for å informere om hvordan AA kan være til hjelp
  • følge ansatte med alkoholproblemer til AA-møter

Last ned brosjyren Problemdrikkeren i arbeidslivet ( 187kb)

Ta gjerne kontakt med Servicekontoret dersom du ønsker å komme i kontakt med komitéen.