Skole og utdanning

Det er beregnet at ca. 10 prosent av befolkningen utvikler sykdommen alkoholisme, eller kronisk alkoholavhengighet. For noen skjer det tidlig i livet, for andre senere. Til tross for at det gjelder så mange, er kunnskapen om alkoholisme både mangelfull og fordomsfull. Alkoholisme er et tema vi helst ikke snakker om. Slik behøver det ikke være.

I AA har vi førstehånds erfaring med alkoholisme, både om utviklingen av sykdommen og om rehabiliteringen. Vi kan bidra med kunnskap om hva alkoholisme innebærer og om hvordan vi har kommet oss på bena igjen. Vi forteller åpent og ærlig og innbyr til spørsmål. Vi besøker gjerne skoler og høyere utdanning, helt gratis.

AA tilbyr et støttende fellesskap
AA er et ideelt fellesskap som består av bare alkoholikere. På møtene finnes både nykommere og medlemmer med ulik lengde på edruskap. Vi deler styrke, erfaringer og håp og bygger et støttende fellesskap for den enkelte alkoholiker. Mange sier de føler seg hjemme hos oss allerede på det første møtet.

AA-møtet gir kraft og styrke
På AA-møter treffer vi andre alkoholikere og kan identifisere oss med dem. AA stiller ingen krav, men tilbyr en løsning for den som har et ønske om å slutte å drikke. Ved å gå regelmessig på møtene kan nykommere få del i en styrke og kraft som er vanskelig å finne på egen hånd.

Et program for rehabilitering
AA tilbyr et program for rehabilitering, også kalt AAs tolv trinn. Trinnene er verktøy for en gjennomgripende utvikling som setter oss i stand å leve et godt liv uten alkohol. Programmet innebærer etter hvert å styrke edruskapet gjennom å hjelpe andre.

AA finnes over hele verden
AA-medlemmer er velkomne på AA-møter i hele verden. Er man på reise eller ferie, er det en styrke å kunne gå på et møte.

Vil du vite mer? Kontakt AA i Norge for nærmere informasjon