Spørsmål og svar

Er AA religiøst?
Nei. AA er ikke knyttet til noen religion eller noe trossamfunn.
Men det er mye snakk om Gud, ikke sant?
De aller fleste av oss i AA mener at vi har funnet løsningen på vårt drikkeproblem gjennom en kraft som er større enn oss selv, og ikke gjennom vår egen individuelle viljestyrke. Folk beskriver denne kraften på forskjellige måter. Mange kaller den Gud, andre mener den er den kollektive styrken i AA-fellesskapet, mens andre igjen ikke tror på noen høyere kraft i det hele tatt. I AA er det plass for folk med alle avskygninger av tro eller ikke-tro.

Hvem kan gå i AA?
Alkoholisme kan ramme hvem som helst. Hit kommer alle slags mennesker – unge og gamle, menn og kvinner med alle slags yrker og fra alle samfunnslag. Alle kan få hjelp i AA.

Hva er forskjellen på et lukket og et åpent AA-møte? 
De fleste møter er lukkede. Det betyr at de er for alle som selv mener at de har et alkoholproblem. Lukkete møter tar vanligvis utgangspunkt i AA-litteratur, tolvtrinnsprogrammet eller tema med tilknytning til alkoholisme og tilfriskning. Deltakerne deler erfaringene sine og lytter til hverandre. Det er helt greit å bare lytte på et AA-møte, det er ikke taleplikt.
Et åpent møte er åpent for alle som ønsker å vite mer om AA – pårørende, kolleger, ledere, helsepersonell og andre som ønsker å høre om hvordan AA fungerer.

Er det profesjonelle som leder AA og holder AA-møtene?
Nei, AA består bare av alkoholikere som bruker sine egne erfaringer til å hjelpe andre i samme situasjon. En alkoholiker i tilfriskning kan nå fram til en annen alkoholiker på en helt spesiell måte, og nettopp det er kjernen i AA. Hele AA-fellesskapet fungerer takket være frivillig arbeid fra de mange som tar ansvar for at AA fungerer. AA har ingen ansatte leger eller terapeuter, og er ikke knyttet til behandlingsinstitusjoner eller myndigheter. Møtene blir alltid ledet av AA-medlemmer.

Hva AA ikke gjør
● AA driver ikke medlemsverving eller avholdskampanjer
● AA fører ikke medlemslister eller journaler
● AA verken engasjerer seg i eller gir bidrag til forskningsprosjekter
● AA knytter seg ikke til sosial- eller velferdsinstitusjoner, selv om AA-medlemmer, grupper eller Servicekontoret kan samarbeide med slike
● AA forsøker ikke å kontrollere medlemmene sine
● AA stiller ikke medisinske eller psykologiske diagnoser eller prognoser
● AA skaffer ikke medikamenter, sykehusinnleggelse, medisinsk eller psykologisk behandling
● AA skaffer ikke bolig, mat, klær, jobber, penger eller noen annen form for velferdstjenester
● AA tilbyr ikke religiøse tjenester
● AA engasjerer seg ikke i diskusjoner om alkohol eller andre saker
● AA tar ikke imot betaling eller bidrag fra kilder utenfor AA
● AA skriver ikke anbefalingsbrev til myndigheter, advokater, dommere, skoler, bedrifter, Nav-kontor eller andre organisasjoner eller institusjoner