Tradisjon- og Begrepsseminar i Sarpsborg

Lørdag 27. og søndag 28. april inviteres alle med interesse for og nysgjerrighet på Tradisjoner og Begreper til seminar.