Trenger du hjelp? Gå på et AA-MØTE.

Dersom du kjenner at alkoholbruken din er blitt et problem, gå på et AA-møte.
Det er det enkleste og beste du kan gjøre. Møtet er grunnlaget i AAs virksomhet. Det koster ingen ting. Du trenger ikke melde deg på forhånd, og du trenger ikke registrere deg.
Anonymitet er et grunnfestet prinsipp i AA og beskytter din rett til personlig anonymitet.

Det stilles ikke noen krav for å delta på et AA-møte – du kan bare komme. Du trenger ikke snakke heller, det er ingen taleplikt på møtene.

For mennesker som strever med andre avhengigheter, finnes forskjellige fellesskap med tolvtrinnsprogram. Det går godt an å være medlem av flere fellesskap samtidig.